sologan
Menu

Tin tức

Tin tức

LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN -THÁNG 11/2021

Ngày đăng: 05-11-2021 08:23

- LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 10/2021 8H-Chủ nhật - Ngày 14/11

LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN -THÁNG 10/2021

Ngày đăng: 28-09-2021 15:31

- LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 10/2021 - ĐỢT 1:  8H-Thứ 7 - Ngày 09/10 - ĐỢT 2:  8H-Thứ 7 - Ngày 23/10 -

LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN -THÁNG 07/2021

Ngày đăng: 30-03-2021 09:06

- LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 07/2021 - ĐỢT 1:  8H-Thứ 7 - Ngày 17/07 - ĐỢT 2:  8H-Thứ 7 - Ngày 24/07 - ĐỢT 3:  8H-Thứ 7 - Ngày 31/07  

LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 03/2021

Ngày đăng: 29-06-2020 00:00

- LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 12/2020

Thông báo Lịch tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học cho cán bộ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Việt Nam

Ngày đăng: 09-06-2020 16:22

Thông báo Lịch tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học cho cán bộ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Việt Nam Đợt 1: 8h - 07/06/2020 Đợt 2: 8h - 13/06/2020

Liên kết website