sologan
Menu

Thông báo Lịch tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học cho cán bộ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Việt Nam

Được đăng vào ngày 09 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

LỊCH THI TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ CHO CÁN BỘ THUỘC VIÊN HÀN LÂM KHOA HỌC QUỐC GIA VIỆT NAM

Đợt 1:   8h –Chủ nhật -  Ngày 07/06 

Đợt 2:  8h - Thứ 7 - Ngày 13/06

 - Học viên làm thủ tục trước khi thi:  tại phòng D205 - Trung tâm Tin học Ngoại ngữ - Đại học Nội vụ Hà Nội - 36 Xuân La – Tây Hồ - Hà Nội

- HỒ SƠ: CMT CÔNG CHỨNG – 2 ẢNH 3*4 – 01 ĐƠN ĐĂNG KÝ ( Tải về )

- Phòng thi: D304 - nhà D - Trung tâm Tin học - Đại học Nội vụ Hà Nội - 36 Xuân La - Hà Nội.

Liên kết website