sologan
Menu

Thông báo

Thông báo

LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN -THÁNG 11/2021

Ngày đăng: 05-11-2021 08:23

- LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 10/2021 8H-Chủ nhật - Ngày 14/11

LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN -THÁNG 10/2021

Ngày đăng: 28-09-2021 15:31

- LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 10/2021 - ĐỢT 1:  8H-Thứ 7 - Ngày 09/10 - ĐỢT 2:  8H-Thứ 7 - Ngày 23/10 -

LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN -THÁNG 07/2021

Ngày đăng: 30-03-2021 09:06

- LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 07/2021 - ĐỢT 1:  8H-Thứ 7 - Ngày 17/07 - ĐỢT 2:  8H-Thứ 7 - Ngày 24/07 - ĐỢT 3:  8H-Thứ 7 - Ngày 31/07  

LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 03/2021

Ngày đăng: 29-06-2020 00:00

- LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 12/2020

LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 06/2020

Ngày đăng: 01-06-2020 11:18

- LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 06/2020 - Đợt 1: 8h -  Thứ 7  - Ngày 06-06-2020 - Đợt 2: 8h -  Thứ 7  - Ngày 13-06-2020 - Đợt 3: 8h -  Thứ 7  - Ngày...

Liên kết website