sologan
Menu

Thông báo

Thông báo

LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 01/2021

Ngày đăng: 29-06-2020 00:00

- LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 12/2020

LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 06/2020

Ngày đăng: 01-06-2020 11:18

- LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 06/2020 - Đợt 1: 8h -  Thứ 7  - Ngày 06-06-2020 - Đợt 2: 8h -  Thứ 7  - Ngày 13-06-2020 - Đợt 3: 8h -  Thứ 7  - Ngày...

LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 05/2020

Ngày đăng: 28-04-2020 10:00

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội  - Thông báo lịch tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, theo Thông tư 03 của Bộ Thông tin và Truyền thông. - Đợt 1: 8h - ...

THÔNG BÁO GỬI CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ

Ngày đăng: 13-09-2019 15:57

Nhằm tạo điều kiện cho công chức, viên chức và cá nhân hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia các kỳ thi: nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, tuyển dụng và đảm bảo...

Showing : 4
Liên kết website