sologan
Menu

Hướng dẫn tải và sử dụng phần mềm ôn thi

Được đăng vào ngày 13 tháng 09 năm 2019

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM ÔN THI

1. PHẦN MỀM ÔN THI

Phần mềm ôn thi cho Win7 

Phần mềm ôn thi cho Win10

2. HƯỚNG DÃN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

3. NỘI DUNG ÔN THI

+ Phần thi Thực hành: Thời gian 60 phút.

 • Nội dung:
  • Sử dụng Windows
  • Sử dụng Word.
  • Sử dụng Excel
  • Sử dụng Powerpoint

+ Phần thi Trắc nghiệmThời gian 60 phút.

 • Nôi dung: trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm tương ứng với 06 Mô đun Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin truyền thông quy định về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, cụ thể như sau:
  • Mô đun 1: Hiểu biết về CNTT cơ bản
  • Mô đun 2: Sử dụng máy tỉnh cơ bản
  • Mô đun 3: Xử lý văn bản cơ bản (Word)
  • Mô đun 4: Sử dụng bảng tính cở bản (Excel)
  • Mô đun 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản (Powerpoint)
  • Mô đun 6: Sử dụng internet cơ bản (Web, email …)

Tin liên quan

Liên kết website