sologan
Menu

Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực

THÔNG BÁO GỬI CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ

Ngày đăng: 13-09-2019 15:57

Nhằm tạo điều kiện cho công chức, viên chức và cá nhân hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia các kỳ thi: nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, tuyển dụng và đảm bảo...

Thông báo Tổ chưc các lớp Bồi dưỡng

Ngày đăng: 13-09-2019 15:32

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo Tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng " Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản" theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông cho...

Thông báo Tổ chức thi cấp chứng chỉ

Ngày đăng: 13-09-2019 14:27

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ " Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản" theo Thông tư 03 của Bộ thông tin truyền thông, đối với các cá nhân có...

Showing : 3
Liên kết website