sologan
Menu

Chứng chỉ

Chứng chỉ

LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 01/2021

Ngày đăng: 29-06-2020 00:00

- LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 12/2020

LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 06/2020

Ngày đăng: 01-06-2020 11:18

- LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 06/2020 - Đợt 1: 8h -  Thứ 7  - Ngày 06-06-2020 - Đợt 2: 8h -  Thứ 7  - Ngày 13-06-2020 - Đợt 3: 8h -  Thứ 7  - Ngày...

LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 05/2020

Ngày đăng: 28-04-2020 10:00

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội  - Thông báo lịch tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, theo Thông tư 03 của Bộ Thông tin và Truyền thông. - Đợt 1: 8h - ...

LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 03/2020

Ngày đăng: 25-02-2020 10:31

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội  - Thông báo lịch tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, theo Thông tư 03 của Bộ Thông tin và Truyền thông. - Đợt 1: 8h - ...

LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 02/2020

Ngày đăng: 30-01-2020 10:15

- Lịch thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản tháng 02/2020 - Đợt 1: 8h - Chủ nhật - Ngày 09.02.2020 - Đợt 2: 8h - Chủ nhật - Ngày 16.02.2020 - Đợt 3: 8h - Chủ nhật - Ngày 23....

Liên kết website