sologan
Menu

Chứng chỉ

Chứng chỉ

LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN -THÁNG 07/2021

Ngày đăng: 30-03-2021 09:06

- LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 07/2021 - ĐỢT 1:  8H-Thứ 7 - Ngày 17/07 - ĐỢT 2:  8H-Thứ 7 - Ngày 24/07 - ĐỢT 3:  8H-Thứ 7 - Ngày 31/07  

LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 03/2021

Ngày đăng: 29-06-2020 00:00

- LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 12/2020

LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 06/2020

Ngày đăng: 01-06-2020 11:18

- LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 06/2020 - Đợt 1: 8h -  Thứ 7  - Ngày 06-06-2020 - Đợt 2: 8h -  Thứ 7  - Ngày 13-06-2020 - Đợt 3: 8h -  Thứ 7  - Ngày...

LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 05/2020

Ngày đăng: 28-04-2020 10:00

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội  - Thông báo lịch tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, theo Thông tư 03 của Bộ Thông tin và Truyền thông. - Đợt 1: 8h - ...

LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN - THÁNG 03/2020

Ngày đăng: 25-02-2020 10:31

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội  - Thông báo lịch tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, theo Thông tư 03 của Bộ Thông tin và Truyền thông. - Đợt 1: 8h - ...

Liên kết website